Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Www.Kreacico.Hu oldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) felhasználási feltételire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője a FabriCar Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7700 Mohács, Dózsa György u. 34.; cégjegyzékszám: 02-09-084337; adószám: 26713324-1-02; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

Megvásárolható termékek

1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a Www.Kreacico.Hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.

2. A Webáruházban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő. Könyvek esetében az Áfát tartalmazza, kézműves termékek alanyi adómentes kategóriába tartoznak.

3. A Webáruházban található termékek nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, illetve adott esetben fotót is közölhet arról, ugyanakkor a termékek adatlapján megjelenített képek csak illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól.

4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Webáruház felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a Www.Kreacico.Hu oldalon, valamint a Szolgáltató Facebook-oldalán

A rendelés menete

1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött.

2. A termék a vásárló alábbi adatainak megadásával rendelhető meg:

Vezetéknév,

Keresztnév,

E-mail cím,

Irányítószám

Város

Közterület neve, jellege, házszám

Telefonszám,

Megrendelni kívánt termék,

Megrendelni kívánt termék darabszáma.

3. A Webáruházban az alábbi fizetési és postai szállítási módok választhatóak:

Fizetési módok:

Közvetlen banki átutalás a Szolgáltaló számlájára (FabriCar Kft.; OTP bankszámlaszám: 11731070-26907529), illetve kézpénzes, valamint átutalásos utánvéttel.

Postai kézbesítés:

Belföldi házhoz kézbesítés 1.400 Ft

Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

Kézbesítés Postán maradóként vagy PostaPont átvételi pontokra: 1.100 Ft

Az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap lehet. PostaPontok Listája (N oszlop). A Postán maradóként feladott küldemények átvétele a posták nyitvatartási idejében, akár hétvégén is lehetséges. Időérzékeny küldemény esetén különösen kedvező, hogy 179 Postára – külön díj felszámítása nélkül – szombaton is kiszállításra kerülnek a csomagok, így akár a pénteki munkanapokon, 1 munkanapos időgaranciával feladott csomagok szombati átvétele is biztosított ezeken a helyszíneken. Egyéb PostaPontok listája Itt érhető el.

Kézbesítés Csomagautomatára: 1.100 Ft

Automatára címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag érkezéséről és az átvételi határidőről, mely az SMS kézbesítését követő 2 munkanap. A legtöbb automata a hét minden napján, 0-24 órában hozzáférhető. A csomag az üzenetben kapott azonosító kóddal, várakozás nélkül kivehető az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés szolgáltatással került feladásra, a csomag átvételéhez a címzettnek az automatánál bankkártyával kell rendeznie az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően nyílik.

Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a postára. Ekkor a címzett SMS-ben vagy e-mail-ben újabb tájékoztatást kap arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és azt meddig veheti át (a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap áll rendelkezésére). Csomagautomaták listája.

Személyes átvétel: Fecske Papír- Ajándékboltban (7700 Mohács, Dózsa György utca 34.) munkanapokon a nyitvatartási időben (H-P: 9-17; Sz: 9-12).

4. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a felhasználó a kiválasztott termékeke vételi ajánlatot tesz, melyre automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a vevő adatait, a darabszámot, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a felhasználónak felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

A rendelés feldolgozása

1. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi a felhasználó részére.

2. A leadott megrendeléseket a Szolgáltató legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15 napon belül teljesíti.

3. A fenti 2. pont alól kivételt képez az előrendelés időszaka, amely alatt leadott rendelések teljesítése kizárólag a könyv nyomdai elkészülésének napjától számított 15 napon belül történik meg.

4. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termékmennyiség már nincs raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a felhasználó erről, és törli a megrendelést; kivéve, ha a felhasználó jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad.

5. A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Elállás, felmondás

1. A Kormányrendelet értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.

2. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 • Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a kézbesítőtől kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 • Elállás esetén a terméket vevő saját költségén köteles a Szolgáltató címére (7700 Mohács, Dózsa György utca 34.) visszaküldeni. A Szolgáltatónak utánvéttel küldött küldeményt nem áll módjában fogadni. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti vevő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat kizárólag a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza a Szolgáltató. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Különleges feltételekkel intézett kiszállítás (pl. expressz) esetén a normál árú házhoz szállítási díjat téríti meg a Szolgáltató. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 • A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a vevőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

– olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

– hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

 • A Szolgáltató követelheti a vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

3. A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

4. Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

5. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

6. Felelősség korlátozása: A FabriCar Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Www.Kreacico.Hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
 • A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.

Panaszkezelés

1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 7700 Mohács, Dózsa György utca 34.

2. A Szolgáltató tájékoztatja a továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.

3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, a weboldalon megjelölt úton, vagy a kreacico@gmail.com e-mail címen.

4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.

5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül ad írásban, érdemben választ és intézkedik annak közlése iránt.

9. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Baranya Megyei Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.; levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.; telefonszáma: (72) 507-154; fax száma: (72) 507-152;  e-mail címe: Kerelem@Baranyabekeltetes.HuInfo@Baranyabekeltetes.Hu).

Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Etikai Kódexét.
 2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. augusztus 15. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezek a módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.
bankkártyás fizetési módok

Minden jog fenntartva – KreáCicó 2021

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, például az oldalon való navigáció, vagy a felhasználói igények, beállítások tárolása. A honlap ezek nélkül nem tud megfelelően működni. wordpress_test_cookie Funkcionális A honlap bezárásáig Megnézi hogy az adott felhasználó engedélyezi a cookiek használatát wordpress_logged_in_ Technikai A honlap bezárásáig Megnézi, hogy ki vagy, és hogy be vagy-e lépve redux_current_tab_wordpress_gdpr_options funkcionális 1 év Cookie, amely nyomon követi az Ön által jóváhagyott sütiket. wordpress_gdpr_cookies_declined,wordpress_gdpr_cookies_allowed, wordpress_gdpr_allowed_services funkcionális 1 év Cookie, amely nyomon követi az Ön által jóváhagyott sütiket. wp-settings- funkcionális WordPress szintén használ néhány wp-settings-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz szükséges. 1 év wp-settings-time- funkcionális WordPress szintén használ wp-settings-{time}-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz. 1 év nextendsession 24 óra Felismerje a számítógépet, amikor egy felhasználó ellátogat weboldalunkra
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Webáruház funkciók működéséhez feltétlenül szükséges sütik woocommerce_cart_hash Segít a WooCommerce -nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma/adatai.. woocommerce_items_in_cart Segít a WooCommerce -nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma/adatai. wp_woocommerce_session_ Minden vásárló számára egyedi kódot tartalmaz, hogy tudja, hol találja meg a kosár adatait az adatbázisban minden egyes vásárló számára. woocommerce_recently_viewed Bekapcsolja a legutóbb megtekintett termékek widgetet. store_notice[notice id] Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elutasítsák az áruházi értesítést .
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session_

Összes tiltása
Összes engedélyezése
Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Folytatom a vásárlást